www.kamnavylet.com

Navigace
Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.pageride.comMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.pageride.comSystém PageRide nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Děti do patnácti let se mohou výletů zúčastnit pouze za doprovodu rodiče, staršího sourozence, nebo jiné dospělé osoby. Samostatná účast mladistvých na výletech je možná pouze se souhlasem rodiče. Rezervace na výlet je platná po uhrazení zálohy, jejíž výše je uvedena u příslušného výletu.  Nebude-li rezervace uhrazena nejpozději 5 dnů před termínem výletu, je rezervace považována za neplatnou. Zbytek ceny výletu je možno uhradit v hotovosti  vedoucímu výletu v autobusu, nebo přímo se zálohou na účet č. 1028220843/6100 v.s. uveďte datum narození a do poznámky platby Jméno 

 Zákazník má právo nejpozději 5 dnů před zahájením výletu odstoupit od smlouvy, nebo  místo sebe  přihlásit jinou osobu. Při nenastoupení na výlet je účastníkovi vyúčtován stornopoplatek ve výši 300,-Kč, který je případně stržen z uhrazené ceny výletu.

KAMNAVÝLET má právo zrušit výlet, jestliže 4 dny před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu osob.V takovém případě budou do tří pracovních dnů všem účastníkům vráceny veškeré uhrazené služby. V momentě naplnění minimální účasti, bude výlet v nabídce potvrzen.

V autobusu nelze rezervovat konkrétní sedadlo. Prosíme účastníky, kteří cestují sami, aby si přednostně sedli s dalším účastníkem, který je taky sám a tím umožnili dvojicím sedět spolu. Pro děti není v autobusech povinná autosedačka, ale v případě potřeby je možnost zapůjčení podsedáku, případně po předchozí domluvě, možnost použití vlastní autosedačky.

Cena výletu a jednotlivých služeb jsou cenami dohodou mezi agenturou KAMNAVÝLET a účastníkem výletu.

V ceně výletu a služeb není zahrnuto úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti. Tyto pojištění si zajišťuje každý účastník sám.

 Odjezd autobusu je ve stanoveném čase. Pokud dojde ke zdržení některého účastníka, je nutné, aby kontaktoval vedoucího výletu. V takovém případě dojde k posunutí odjezdu autobusu o 15.min.

Tvorba webových stránek na PageRide | Nahlásit obsah